บริการเบอร์โทรศัพท์ 02 (ระบบ IP PBX) พร้อมระบบเสียง operator ตอบรับด้วยชื่อบริษัทของคุณ และโอนสายไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา